Conall

Zimbabwe Girdled Lizard (Cordylus rhodesianus)

Home  |  Zimbabwe Girdled Lizard (Cordylus rhodesianus)

Zimbabwe Girdled Lizard (Cordylus rhodesianus)

Full Name: Zimbabwe Girdled Lizard (Cordylus rhodesianus)

Afrikaans Common Name: Zimbabwe Gordelakkedis

Cordylus species