Conall

Common Barking Gecko (Ptenopus garrulus garrulus)

Home  |  Common Barking Gecko (Ptenopus garrulus garrulus)

Common Barking Gecko (Ptenopus garrulus garrulus)

Full Name: Common Barking Gecko (Ptenopus garrulus garrulus)

Afrikaans Common Name: Gewone Blawwende Geitjie

Ptenopus species