Conall

Kalahari Plated Lizard (Gerrhosaurus auritus)

Home  |  Kalahari Plated Lizard (Gerrhosaurus auritus)

Kalahari Plated Lizard (Gerrhosaurus auritus)

Full Name: Kalahari Plated Lizard (Gerrhosaurus auritus)

Afrikaans Common Name: Goue Panserakkedis

Gerrhosaurus species