Conall

Wahlberg’s Velvet Gecko (Homopholis wahlbergii)

Home  |  Wahlberg’s Velvet Gecko (Homopholis wahlbergii)

Wahlberg’s Velvet Gecko (Homopholis wahlbergii)

Full Name: Wahlberg’s Velvet Gecko (Homopholis wahlbergii)

Afrikaans Common Name: Wahlberg se Fluweelgeitjie

Homopholis species

Arnold’s Velvet Gecko (Homopholis arnoldi)
Muller’s Velvet Gecko (Homopholis mulleri)
Wahlberg’s Velvet Gecko (Homopholis wahlbergii)