Conall

Bradfield’s Namib Day Gecko (Rhoptropus bradfieldi)

Home  |  Bradfield’s Namib Day Gecko (Rhoptropus bradfieldi)

Bradfield’s Namib Day Gecko (Rhoptropus bradfieldi)

Full Name: Bradfield’s Namib Day Gecko (Rhoptropus bradfieldi)

Afrikaans Common Name: Bradfield se Namibdaggeitjie

Rhoptropus species