Conall

Lawrence’s Dwarf Gecko (Lygodactylus lawrencei)

Home  |  Lawrence’s Dwarf Gecko (Lygodactylus lawrencei)

Lawrence’s Dwarf Gecko (Lygodactylus lawrencei)

Full Name: Lawrence’s Dwarf Gecko (Lygodactylus lawrencei)

Afrikaans Common Name: Lawrence se Dwerggeitjie