Conall

Black-spotted Dwarf Gecko (Lygodactylus nigropunctatus)

Home  |  Black-spotted Dwarf Gecko (Lygodactylus nigropunctatus)

Black-spotted Dwarf Gecko (Lygodactylus nigropunctatus)

Full Name: Black-spotted Dwarf Gecko (Lygodactylus nigropunctatus)

Afrikaans Common Name: Swartkol Dwerggeitjie